سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشاد هاشمی رضوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
بهروز عسگریان – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

هدف از این مقاله بررسی گسیختگی پیشرونده در قابهای خمشی فولادی می باشد که بر اساس مباحث ششم و دهم از مقررات ملی ساختمان و با توجه به الزامات استاندارد ۲۸۰۰ طراحی شده اند. بدین منظور ابتدا قابی پنج طبقه با سه دهانه طراحی گشته و سپس رفتار سازه با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی در چندین سناریو که در هریک، یکی از اعضای سازه ای حذف می گردد بررسی گردیده است. به منظور انجام تحلیل های غیرخطی از نرم افزارOPENSEES استفاده گردیده است. در مدلهای عددی ساخته شده امکان پلاستیک شدن در طول المان و سطح مقطح و همچنین امکان کمانش اعضای فشاری لحاظ گردیده است. در ادامه روش بهینه تقویت و بهسازی سازه به منظور ممانعت از بروز گسیختگی پیشرونده ارائه گردیده و براساس نتایج، مقاطع قاب و مدل عددی اصلاح گردیده است. این اصلاح به منظور ارضا الزامات آیین نامه ای مطابق روش مسیر جایگزین صورت پذیرفته است. در مرحله بعد به منظور تعیین ظرفیت واقعی سازه پیش از بروز گسیختگی پیشرونده، پیش و پس از بهسازی، در تمامی سناریوهای مورد بررسی تحلیل پایین فشردن صورت گرفته است. علاوه بر این با استفاده از این تحلیل محل بحرانی حذف عضو در قاب مورد بررسی تعیین گردید.