سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امین مشتاق – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه
سجاد احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
حبیب سعیدمنیر – استادیار دانشگاه ارومیه
حدیث اکرم – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی مدیریت و ساخت

چکیده:

یکی از بهترین راه های ارتقا لرزه ای سکوهای ثابت دریایی که ازشریانهای اقتصادی درکشورهای دارای حوزه های دریایی نفت خیز بشمار میروند بکارگیری میراگرهای غیرفعال اصطکاک دورانی است که بهعلت داشتن مکانیزمی ساده و عدم نیاز به مصالح و تکنولوژی خاص امروزه مورد استفاده بیشماری قرارگرفته است اهمیت گسیختگی پیشرونده درسازه ها تا جایی است که درسالهای اخیر ایین نامه های معتبر جهانی بردرنظرگرفتن این نوعخرابی درتحلیل و طراحی سازه ها تاکید کرده اند درپایان این مقاله نشان داده شده است که حضور این نوع میراگربربهبود رفتارسکوهای ثابت فلزی دریایی دربرابر زلزله و گسیختگی پیشرونده بسیار موثر است.