سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا محمودیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
جعفر عسگری مارنانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده:

یکی از حالتهایی که ممکن است تیرهای فولادی زبانه شده در انتهای خود در محل اتصال دچارشکست شوند پدیده گسیختگی قالبی می باشد اگرچه این پدیده دردهه های اخیر مورد بررسی قرارگرفته است ولی تاکنون یک نظریه جامع وکامل جهت کنترل آن ارائه نشده است دراین مقاله با درنظر گرفتن مطالعات آزمایشگاهی و تحلیل انجام شده به روش اجزای محدود پدیده گسیختگی قالبی در اتصال برشی جان تیرهای فولادی زبانه شده مورد بررسی قرارگرفته است وسیله اتصال دهنده جوش و از دو عدد نبشی جهت اتصال جان تیر زبانه شده به تیر اصلی استفاده می شود مطالعات آزمایشگاهی نشان میدهد که در حالت کلی دو نوع شکست دراین نوع اتصال رخ میدهد: گسیختگی قالبی، کمانش جان در محل زبانه شده . پارامترهای مورد بررسی نسبت ارتفاع به عرض جان تیر در محل نبشی اتصال دهنده سطح مقطع کششی و سطح مقطع برشی در جان تیر ضخامت جان طول زبانه شده و سختی پیچشی اتصال می باشند که تاثیر هریک از پارامترهای ذکر شده درتعیین ظرفیت اتصال مورد بررسی قرارگرفته و نتایج ارائه می گردند.