سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هادی جراحی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش ژئوتکنیک شرکت مهندسی مشاور عمران فرآب تهرا
ملیحه نادعلیان – دانشجوی کارشناسی گروه زمین شناسی دانشگاه صنعتی شاهرود
مجید غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه گلستان

چکیده:

گسل هریرود یکی از بزرگترین گسلهای موجود در خاورمیانه بوده وادامه این گسل را در ایران بانام گسل درونه کویربزرگ می شناسند که در واقع ساختار واحدی به شمار می آید ودر مجموع همراه با گسل هریرود طولی بالغ بر ۱۳۰۰ کیلومتر را در خاک دو کشور ایران و افغانستان تشکیل میدهند دراین پژوهش با استفاده ازتکنیکهای پردازش تصاویر ماهواره ای و سنجش از دور ما سعی در بررسی تغییرات روند دراین دو گسل کرده ایم این مطالعات نشانگر آن می باشد که سازوکار حرکتی غالب گسل هریرود با مطالعات انجامگرفته و کنترل های مختلف در محیط GIS عمدتا دارای سازوکار امتدادی راستگرد با مولفه ی شیب لغز معکوس می باشد اما در سمت دیگر سازوکار حرکتی گسل درونه در بخش شرقی از نوع مورب لغز معکوس با سازوکار چپگرد است.