سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا زارع شاه آبادی – مهندسین مشاور آمایشگران توسعه متوازن
الیاس مودت – رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد

چکیده:

شهر یزد با مختصات جغرافیایی طول شرقی و عرض شمالی بزرگترین واحد تاریخی استان یزد و با توجه به سرشماری سال ۱۳۷۵جمعیت شهر یزد برابر۳۲۶۷۷۶ نفر و سال ۱۳۸۵جمعیت منطقه شهری یزد ۴۸۴۱۶۷ نفر می باشد که فقر شهری، شهر یزد را مانند اغلب شهرهای بزرگ کشور با مشکلات و مسائلی روبرو ساخته است میزان این فقر در شاخصها و در محلات مختلف شهر یزد یکسان نیست به منظور برنامه ریزی جهت مقابله با گستره فقر شهری شناسایی و الویت بندی محلات از اهمیت خاصی برخوردار است این پژوهش بر آن است تا محلات منطقه شهری یزد را با شاخصهای زیست محیطی الویت بندی و محلات فقیر را معرفی نماید. نوع تحقیق کاربردی – توسعه ای و روش بررسی آن پیمایشی می باشد با بررسیهای میدانی اطلاعات شاخصهای زیست محیطی ۵۰ محله منطقه شهری یزد جمع آوری و با نرم افزار spss و آزمونهای مناسب آماری مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج تحقیق در کل شاخص ها محلات کشتارگاه ، فرودگاه و حسن آباد نسبت به سایر محلات از محرومیت بیشتری رنج می برند و از لحاظ زیست محیطی محلات کشتارگاه و اکرم اباد محروم تر از سایر محلات می باشند.