سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

علی نصیری – کارشناس شرکت آبفار استان فارس
مهدی جرسه –

چکیده:

بررسی تصفیه خانه های فاضلاب شهری و روستایی در ایران مؤید این نکته است که تا چند سال اخیر اغلب روشهای بکار گرفته شده در تصفیه خانه های فاضلاب شهری و روستایی عمدتاً شامل روشهایی نظیر برکه تثبیت، لاگون هوادهی و نیزار بوده اند که به دلیل روشهای اجرایی نسبتاً ساده و بهره برداری آسان تا سالهای سال مورد استفاده قرار گرفتند.هر چند که این تصفیه خانه ها با مشکلاتی نیز روبرو بوده اند که از آن جمله می توان به فضای زیاد مورد نیاز، تجمع حشرات، بوی آزار دهنده، عملکرد ضعیف در فصول سرد سال و کیفیت پایین پساب تصفیه شده اشاره کرد. روشهای تصفیه فاضلاب شهری و روستائی ، طیف نسبتاً وسیعی را شامل می شوند. انتخاب مناسبترین روش برای تصفیه فاضلاب هر شهر و یا منطقه به عوامل متعددی بستگی دارد و به این ترتیب در شهرها ،روستاها و مناطق مختلف با توجه به شرایط ویژه هر منطقه، روش مناسب تصفیه می تواند متفاوت باشد. با توجه به مطالب فوق الذکر و همچنین استانداردهای سختگیرانه تخلیه پساب به محیط پذیرنده، روشهای زیر به عنوان گزینه های فرایندی تصفیه فاضلاب روستای حسن آباد(حسن آباد یکی از روستاهای شهرستان اقلید می باشد که در بخش شمالی استان فارس واقع شده است). مورد بررسی قرار می گیرند. لازم به توضیح است فرایندهایی مد نظر قرار گرفته اند که پساب حاصله به استانداردهای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز برسد. گزینه اول: روش نیزار زیر سطحی، گزینه دوم: روش برکه تثبیت (برکه تلفیقی شامل برکه های بی هوازی و برکه های اختیاری)، گزینه سوم: روش لجن فعال هوادهی گسترده با سلکتور انوکسیک. روش مورد استفاده برای مقایسه گزینه های مختلف تصفیه خانه، روش مهندسی ارزش و براساس روش پیشنهادی انجمن مهندسی ارزش ایران SIVE (Society of Iranian Value Engineering) می باشد. در این روش ابتدا پارامترها و معیارهای مؤثر و مورد نظر در ارزش دهی به گزینه های مختلف انتخاب و وزن هر پارامتر با توجه به اهمیت آن عددی بین ۱ تا ۹ انتخاب می شود (عدد ۱ کمترین اهمیت و عدد ۹ بالاترین اهمیت را نشان می دهد) سپس با توجه به اینکه هر کدام از گزینه ها وزن دهی می گردد وزن هر گزینه در هر پارامتر عددی بین ۱ تا ۵ انتخاب می گردد. عدد ۱ نمایانگر این است که گزینه مورد نظر کمترین میزان خواسته ها را در معیار مورد بررسی برآورده می سازد و عدد ۵ نمایانگر این است که گزینه مورد نظر کلیه خواسته های مورد نظر را در آن پارامتر برآورده می سازد. بدین ترتیب در بررسی صورت گرفته در روستای حسن آباد گزینه اول (فرایند نی زار زیرسطحی) دارای شاخص ارزش بالاتری از سایر گزینه هاست و با توجه به کلیه جوانب فنی، زیست محیطی و اقتصادی و سایر پارامترهای مورد نظر به عنوان گزینه برتر معرفی می گردد.