سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر بهرامی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه ارومیه
سیاوش منافی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه ارومیه
میرعلی محمدی – دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه ارومیه۲
محمد مناف پور – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه ارومیه

چکیده:

سد نازلو از نوع خاکی سنگریز های با هسته رسی قائم و با ارتفاع ۱۰۰ متر از پی آبرفتی و طول تاج ۴۲۷ متر، در مسیر رودخانه نازلوچای و در ۲۶ کیلومتری شمال غربی شهر ارومیه در حال احداث است. در این تحقیق، گزین ههای مختلف اجرای الما نهایآ ببند در پی سد نازلو مورد مطالعه قرار گرفته و پی سد با وجود این الما نها، با استفاده از نر مافزار مدل شد و میزان تراوش از پی و بدنه سد در حالات مختلف محاسبه شده و در پایان نتایج حاصله مورد مقایسه قرار گرفته است.