سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرناز دانشور وثوقی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد رشته عمران آب
یعقوب دین پژوه – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز

چکیده:

دراین مطالعه روند ۲۱ متغیر آب و هوایی درمقیاس سالانه شامل حداقل دما حداکثر دما اختلاف دمای حداکثر و حداقل سرمایش درجه روز برمبنای ۲۱ درجه سانتیگراد گرمایش برمبنای ۱۸ درجه سانتی گراد فشار بخار آب رطوبت نسبی هوا تعداد روزهایی با حداکثر دمای بیش از ۳۰ درجه سانتی گراد تعداد روزهای با حداکثردمای کمتر از ۰ درجه سانتی گراد تعداد روزهایی با حداقل دمای کمتر از ۴- درجه سانتی گراد تعداد روزهایی با حداقل دمای کمتراز ۰ درجه سانتیگ راد بارش سالانه تعداد روزهای بارانی با بیش از ۱۰ میلی متر باران تعداد روزهای بارانی تعداد روزهای برفی سرعت باد روزهای ابرناکی ۲-۰ روزهای ابرناکی ۶-۳ روزهای ابرناکی ۹-۷ تعدادروزهای همراه با قابلیت دید کمتر از ۲ کیلومتر ساعات آفتابی برای ایستگاه اردبیل در دوره آماری ۲۰۰۵-۱۹۷۶ با آزمون ناپارامتری مان ـ کندال و اسپیرمن مورد بررسی قرارگرفت.