سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رزا گل بندی – دانشجوی کارشناسیارشد، دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی شیمی، مرک
علی اکبر بابالو – پروفسور، دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات مواد
علی برادر خوش فطرت – استادیار، دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات باف

چکیده:

آب پنیر بهعنوان یک منبع غذایی که از یک طرف حاوی مواد با ارزش می باشد و ازطرف دیگر قدرت آلایندگی بالایی دارد توجه زیادی را به خودجلب کرده است فرایند فیلتراسیون غشایی از مهمترین فرایندهایی استکه جهت جداسازی پروتئین های آب پنیر استفاده می شود از مهمترین مسائلی که درارتباط با این فرایند مطرح می باشد گرفتگی غشایی و درنتیجه کاهش شدید شاربا گذشت زمان درطی عمل فیلتراسیون غشایی میب اشد غشاهای سرامیکی درمقایسه با غشاهای پلیمری دارای مزایایی همچون مدت زمان بهره برداری بالا و مقاومت بالا دربرابر حملات میکروارگانیسم ها باعث شده استکه درسالهای اخیر مورد توجه قرار گیرند هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی عوامل مختلف مانند غلظت پروتئین PH فشارعملیاتی بروی گرفتگی غشاهایسرامیکی آلفا – آلومینا درعبوردهی محلول آب پنیر مورد ارزیابی قرارگرفته است.