سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین همایش ملی فرهنگی گردشگری خلیج همیشه فارس

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

لادن رکنی – گروه جغرافیای انسانی،دانشکده جغرافیا،دانشگاه تهران،ایران
محمد باقر رکنی – دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی تهران،ایران،phD
احمد پور احمد –
مهدی رضایی –

چکیده:

امروزه تفکر هم سیاحت و هم درمان جایگاه ویژه ای نزد مردم و مسئولین کشوری پیدا کرده است و تقریبا اکثر قریب به اتفاق بیماران ترجیح می دهند که بجای پرداخت هزینه های سنگین در کشورهای غربی بخش کوچکی از آن را در یک کشور ارزان تر صرف درمان کر ده و هم در همان زمان بتوانند با صرف بقیه پول از امکانات طبیعی و گردشگری آن منطقه بهره ببرند. با توجه به اینکه امروزه گردشگری درمانی فعالیتی رو به رشد در بخش گردشگری محسوب می شود و با توجه به وجود زیرساختهای درمانی فعالیتی رو به رشد دربخش گردشگری محسوب می شود و با توجه به وجود زیرساختهای مناسب در جزیره کیش برای ایجاد توریسم درمانی و اعلام سازمان های مسئول در خصوص فراهم شدن مقدمات ساخت نخستین هتل کلینیک و شهر سلامت با هدف توسعه گردشگری سلامت در کیش لازم است کلیه مسائل جانبی آن مورد بررسی قرارگیرد. به منظور پیشبرد پروژه توسعه گردشگری سلامت در کیش و جلوگیری از اقدامهای موازی و اضافی ضروری است هرچه سریعتر نیازسنجی درمانی علمی و مستند در کشورهای همسایه و به خصوص در کشورهای حاشیه خلیج فارس به عمل اید