سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فائزه جلالی – دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت اجرایی دانشگاه آزاداسلامی واحدنیشابور

چکیده:

امروزه مدیریت بحران یک بخش اساسی ازمدیریت استراتژیک است قبل ازتعقیب هرگونه اهداف بلندمدیریت بحران برای تضمین ثبات و موفقیت مستمر یک سازمان ضروری است اساسا سازمانهایی که درمعرض بحران قراردارند به امادگی بیشتری دربرابر آن نیازدارند مدیریت بحران موثر نیازمند یک رویکرد منظم و نظام مند است که مبتنی برهوشیاری حساسیت مدیریتی و یک درک خوب ازاهمیت برنامه ریزی دقیق و امادگی سازمانی است تنها چیز یکه امروزه دردنیای کسب و کارروشن و مشخص است این است که مدیران باید برای عدم اطمینان اماده باشند بحرانها رویدادهای ناگواری هستند که می توانند باعث افول سازمان شوند درمواقع بحرانی خودشیفتگی و رضایتمندی ازخود نمی تواند مدیران درتصمیم گیری اثربخش یاری کند بلکه تنها آنها را اشفته خواهدساخت مدیرانی که درشناسایی بحران کوتاهی می کنند و هیچ برنامه ریزی برای آن ندارند هنگام بحران دچار گرفتاریهای شدیدی خواهند شد