سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن جوانمیری پور – دانش آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری
موسی رسولی – استادیار گروه مهندسی فضای سبز دانشگاه ملایر
نوید زمانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
ایمان سعیدی – عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر

چکیده:

گال درواقع ناهنجاری یا برجستگی است که در اثر رشد غیرطبیعی بافتهای گیاهی دراثرفعالیت پارازیتهای گیاهی یا جانوری در تمام قسمتهای گیاه اعم از گل، ساقه ریشه و جوانه بوجود می آید هدف این پژوهش بررسی استفاده های اقتصادی از گالها و روشهای علمی استفادها ز آنها براساس مدیریت پایدار جنگلهای زاگرس مناطق مورد مطالعه روستای هواره خول در ۱۵ کیلومتری شرق بانه و روستای آرمرده در ۱۷ کیلومتری جنوب غربی شهرستان بانه در شمال غربی استان کردستان است برای انجام این پژوهش گالهای بلوط در دو منطقه هواره خول و آرمرده جمع آوری گردید شیوه پیدا کردن گالها بصورت مشاهده مستقیم برروی درختان بود نتایج نشان داد از بین گالهای مطالعه شده گال مازوج سبز دارای ۵۲% تانن بیشترین وگال تیغی حاوی ۱۶% تانن کمترین می باشد از جمله فراورده های گالها شامل اسید تانیک اسید گالیک مواد رنگی و سایر موادی که از سالهای پیش در صنعت و پزشکی مورد استفاده بوده است.