سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمحمدعلی حسینی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان، گروه عمران، کاشان،
علیرضا نزادی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان،گروه عمران،کاشان،ایرا
سیدمحمد روحانی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان، گروه عمران،کاشان،
محمدمهدی حیدری – دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان،گرو

چکیده:

حمل و نقل ریلی حتی در بالاترین حد نیز محافظه کارانه می باشد . بعنوان مثال ، طراحی مجموعه چرخها در طی ۱۵۰ سال گذشته هیچگونه تغییری نیافته است . این طراحی عمر طولانی خود را مدیون اطمینان دهی و سادگی اش می باشد . چنین مطرح شده است که اتصال محکم چرخها توسط یک محور ، خود مرکزی مجموعه چرخها در محدوده های لقی آزاد راه آهن را فراهم می آورد . سطوح تماس رزوه ای دارای مقطع پیچیده ایهستند . تحقیقات بسیاری از محققان در حوزه پرسش های مربوط به تعامل چرخها با ریل نشان می دهند که رویکرد کلاسیک در طراحی مجموعه چرخها مشکلات متعددی را برای حمل و نقل ریلی بوجود می آورد. از اینرو نگارندگان مقاله حاضر بررسی عمیق تر کینماتیک حرکت قطار بر روی ریل را مطرح می نمایند.