سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بلال اروجی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوشیمی

چکیده:

جهت دستیابی به کیفیت آب های زیرزمینی دشت راین تعداد ۱۷ نمونه از سطح دشت جهت آنالیز شیمیایی طی دو مرحله برداشت شد نتایج آ نالیز نمونه های برداشتی برای پارامترهای کیفی و یونهای اصلی دشت نشان داد که وضعیت آبخوان منطقه در سطح نامطلوبی قرار دارد طی این بررسی پراکنش یونها به سمت جنوب شرقی دشت روند افزایشی داشته و شوری آب زیرزمینی دراین مناطق به بالاترین مقدار خود در سطح دشت می رسد طبق نتایج بدست آمده اراضی محمد آباد با هدایت الکتریکی ms/cm6350 دارای بیشترین مقدار این پارامتر بودکه با کمترین مقدار آن حدود ۴۷۶۰ واحد اختلاف دارد. این روند در نقشه های پهنه بندی کیفی آبخوان منطقه به وضوح دیده شد زمینشناسی ویژگیهای خاکشناسی و برداشت بی رویه از آبخوان منطقه می تواند از عوامل اصلی شوری منابع آب زیرزمینی دشت راین باشد.