سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

غلامحسین اکبری – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
عبدالمجید محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب
مسعود غفاری جونقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب
مهدی شهرکی – کارشناس آب منطقه ای استان سیستان و بلوچستان

چکیده:

فرایند انتقال رسوب جزئی از علم هیدرولیک است هیدرولیک انتقال رسوبات و یا به اختصار هیدرولیک رسوب دانشی است که چگونگی حرکت فرسایش رسوبگذاری مواد رسوبی در کانالها و رودخانه ها را مورد بحث قرار میدهد با توجه به نقش و اهمیت رسوبت درعمر مفید سدهای کشور که نقشی بزرگ در توسعه اقتصادی کشور ایفا می کند عدم توجه به اندازه یگری و محاسبه دقیق آن باعث اتلاف سرمایه های ملی می گردد رسوبات رودخانه ای به دو صورت منتقل می شوند یا مواد رسوبی معلق هستند که میزان مواد رسوبی معلق را که در واحد زمان از یک مقطع رودخانه عبور کند به بار معلق معروف می باشد و یا بصورت بار بستر می باشند که مطالعه موردنظر در مورد بار معلق می باشد دراین مقایسه سعی شده که یک مطالعه مقایسه ای بین چندین نرم افزار برای تخمین مقدار رسوب معلق در رودخانه انجام شود رسوبات موجود در رودخانه ها مشکلات زیادی را بوجود می اوروند از قبیل رسوبگذاری در بستر رودخانه و درنتیجه ایجاد جزایر رسوبگذاری در حمل ورود رودخانه به دریا و پی امد آن تشکیل دلتا رسوبگذاری در مخازن سدها، و در نتیجه کاهش ظرفیت آن و مشکلات غیرمستقیم دیگری که بوجود می اورند.