سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمود میری – عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان
حسینعلی نادری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
ساناز چهکندی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

در این مقاله کیفیت طرح و اجرای ساختمانهای اسکلت فلزی در شهرستان زاهدان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است . به این منظور ۲۰ ساختمان که نقشه های اجرایی آنها از طریق مراجع ذیربط به سازمان نظام مهندسی استان ارائه شده بود تهیه و طراحی آتها مطابق چک لیستهایی بر اساس ضوابط آیین نامه کنترل گردیده است. با توجه به عدم دسترسی به نیروهای محاسباتی در اعضای سازه فرض اولیه بر این بوده است که آنالیز سازه به صورت صحیحی انجام شده و مقاطع و پروفیلهای بکار گرفته شده منطبق بر ضوابط و استانداردهای موجود انتخاب شده اند. در نتیجه مواردی مورد بررسی قرار گرفته اند که کنترل آنها فقط با در دست داشتن مقاطع و ابعاد قطعات امکاپذیر بوده است. نتایج حاصله بیانگر ضرورت کنترل های بیشتر و نیاز به آموزش مهندسی در این خصوص می باشد.نتایج بررسی ها نشان می دهد که در برخی موارد سازه های اجرا شده تامین کننده ضرورتهای ذکر شده در آیین نامه نمی باشد که درمتن مقاله ذکر شده اس ت . امید است با بکارگیری توجهات ارائه شده و بر طرف نمودن نقاط ضعف مشاهده شده شاهد بهبود کیفیت ساخت و ساز در شهر زاهدان باشیم .