سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرنوش ذوقی توتکابنی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد بوئین زهرا
مهدی محرمپور – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد بوئین زهرا

چکیده:

محله های تاریخی شهری بعنوان یک فضای شهری در بردارنده حس چشمگیر مکان – و حالتی خاص اند که از تاریخچه معماری و دورنمای شهری آنها ناشی می شود در طی دو یا سه دهه گذشته آگاهی فزاینده ای در زمینه کیفیت ذاتی این گونه مکان ها بوجود آمدها ست تغییر نحوه نگرش به این گونه محله ها این مکان ها را می تواند به چیزی مطلوب و خواستنی اما کمیاب تبدیل نماید. برای از میان برداشتن تهدیدهایی همچو ن پاکسازی در مقیاس وسیع یا زوال و تخریب تدریجی می بایست آگاهی و توجه عموم مردم را افزایش داد و اینگونه مناطق تاریخی را حفظ نمود در تمام شهرها و از جمله محله های تاریخی فرایندهای دگرگونی درجریان است گرایش این بررسی تاثیر تصمیمات شهریسازی نوین بر محله های تاریخی است. دراین مقاله که با هدف بررسی کیفی تاثیر خیابان جدید الاحداث در بافت قدیم اسفنجان حدفاصل بین دو خیابان امام وابوذر صورت پذیرفته در ابتدا به تحلیل و بررسی موقعیت خیابان در محدوده بافت محله اسفنجان سمنان پرداخته سپس با استفاده از تکنیک sWOT نقاط ضعف و قوت طرح و ارایه پتانسیل ها و محدودیت های خیابان مذبور مشخص و در انتها گزینه های طرح بهسازی محدوده مورد نظر ارایه شده است.