سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناهید غلام نژاد – شرکت سهامی آب منطقه ای یزد
سیدعلی سادات اخوی – شرکت سهامی آب منطقه ای یزد

چکیده:

در محدوده سفره آب زیرزمینی دشت یزد- اردکان نقاط مختلفی جهت نمونه برداری انتخاب گردید که این نقاط عمدتاً در مجاورت محلهای خاص نظیر محل تخلیه پساب کارخانههای مختلف، محل تخلیه زباله، مراکز کشاورزی، مناطق شهری و غیره که احتمال آلودگی آب در این محلها زیاد بود صورت پذیرفت مابقی نقاط به طور کاملاً تصادفی انتخاب گردید همچنین در بسیاری از موارد به دلیل بررسی وضعیت کیفی آب شرب مناطق، نمونه برداری از قنوات و چاههای آب شرب نیز صورت گرفت. در محدوده مورد نظر، ۱۱۶ نقطه جهت نمونه برداری انتخاب و نمونههای برداشت شده در این نقاط به طور کامل مورد آنالیزشیمیایی ، فیزیکی و میکروبی قرار گرفتند. بعد از تهیه نمونهها و انتقال آنها به آزمایشگاههای مربوطه درجه حرارتPH و پارامترهای مورد نظر براساس روش استاندارد اندازه گیری شد.