سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن روحی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز
نصراله کلانتری – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی ناصری ملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران رودخانه دانشگاه شهید چمران اهواز
مجتبی زارع صفت – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

افزایش نیاز به کشاورزی به منظور تامین غذا و محدودیت منابع آب دردسترس، استفاده از تکنولوژِی های پیشرفته برای مدیریت مناسب منابع آب و صرفه جویی در وقت و هزینه ها را می طلبد. از سوی دیگر استفاده از روش های نوین مانند آبیاری بارانی و غیره خود با مشکلاتی همراه است که انسداد و خوردگی شبکه های انتقال آب از آن جمله می باشد. انسداد و خوردگی لوله ها و شبکه های انتقال آب و بستر های بتنی و فلزی، بستگی مستقیم به کیفیت آب دارد. لذا به منظور کاهش هزینه های نگهداری و بروز خسارات و مشکلات ناشی از عدم کیفیت مناسب آب، بررسی و تعیین مقدار خاصیت خورندگی و رسوبگذاری آب در شبکه ها لازم و ضروری به نظر می رسد. سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به دلیل قابلیت بالای تجزیه و تحلیل اطلاعات زمانی و مکانی و سرعت بالای آن در پردازش داده ها می تواند در این راستا بسیار مفید و کارآمد باشد. در این تحقیق با استفاده از اندیس های خورندگی و تهیه نقشه های مورد نیاز، نحوه توزیع و مقادیر قابلیت خورندگی و رسوبگذاری آب زیرزمینی در دشت نهاوند مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در اکثر مناطق دشت آب زیرزمینی دارای کیفیت خوبی به منظور استفاده در شبکه های آبیاری است و در حواشی دشت قابلیت خورندگی کم تا متوسط دارد