سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اکبر اسکندری ریزی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی متالورژی و مواددانشگاه تهران
حسین عبدی زاده – دانشیار دانشگاه تهران
شهرام رایگان – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

تزریق پودرزغال در کوره بلند از موثرترین روشها برای کاهش مصرف کک می باشد زغالهای مصرفی به این روش از گروه زغالهای ارزان قیمت و کک نشو بوده و هزینه استفاده از آنها حدود یک چهارم هزینه استفاده از کک می باشد از مهمترین مشکلات تزریق پودرزغال نفوذپذیری کم باقی ماندن زغال نسوخته و خاکستر زیاد زغال می باشد با انجام آزمایشهای مناسب و استاندارد می توان زغالها را مورد ارزیابی قرار داده و بهترین زغال از لحاظ استاندارد را انتخاب نموددراین تحقیق برروی چهار گروه زغال معدن سرخس سنگرودکارمزد و طبس آزمایشهای تعیین آنالیز تقریبی آنالیز زمین شناسی و احتراق صورت گرفته و با بررسی نتایج حاصل از انجام آزمایشها و مقایسه با زغال استاندارد زغال سنگ کارمزد بهترین زغال جهتتزریق در کوره بلند تشخیص داده شد اما درصورت استفاده از مخلوط زغالها با نسبت های معین نتایج مناسبتری حاصل می گردد