سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمود نادری – دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی ره
سیدآرش حاجی نصری – دانشجو مقطع کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه

چکیده:

هرچند بصورت جداگانه دوام و پایداری FRP و بتن بصورت کامل مشخص گردیده است اما در مورد پایداری و دوام سیستم مرکب این دو مصالح می بایست ملاحظات خاصی مدنظر قرار گیرد سطح مشترک تماس FRP و بتن یک قسمت حیاتی و مهم در استفاده از FRP برای مقاوم سازی المان های بتنی در سازه ها می باشد زیرا انتقال تنش ها بین این دو مصالح دراین محل رخ میدهد کیفیت چسبندگی تحت تاثیر عوامل گوناگونی نظیر شرایط سطح بتن، آماده سازی سطح بتن، کیفیت وچگونگی استفاده از fRP شرایط محیطی و کیفیت خود FRP و دوام رزین آن قرار دارد این مقاله به بررسی تاثیر عوامل محیطی مثل تغییرات دما تروخشک شدن و یخ و ذوب یخ برکیفیت چسبندگی به وسیله روش پیچش می پردازد