سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

لادن خواجه حسینی دزفولی –

چکیده:

با توجه به این مهم که یکی از اصلی ترین اهداف قانون تاسیس شرکت ها و کارخانجات صنعتی درایران حفظ محیط زیست و جلوگیری از انتشار آلودگی های آن تعیین شده است کارخانجات و مراکز صنعتی می بایست دقت مضاعفی در خصوص جلوگیری از از تخریب و تهدید محیط زیست به هر نحو بعمل آورند از جمله مهمترین آلاینده های صنعتی پساب صنایع است در حال حاضر قریب به اتفاق شهرکهای صنعتی در سراسر کشور به سیستمهای تصفیه پساب صنعتی مجهز هستند لیکن با توجه به گوناگونی صنایع در شهرکهای صنعتی نوع پساب این صنایع نیز از نظر شدت و نوع الاینده های فیزیکی و شیمیایی آلودگی متفاوت است باتوجه به تمرکز تصفیه خانه در شهرکهای صنعتی آگاهی از کیفیت پساب ورودی به تصفیه خانه از اهمیت بسزایی برخوردار است.