سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

الناز کیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
افشین تکدستان –
فروزان فرخیان – farrokhian_khouzestan.srbiau.ac.ir ،

چکیده:

دراین پژوهش به بررسی کیفی پارامترهای پساب کارخانه گاز کاررون پرداخته شده و مشکلات مورد بررسی قرارگرفته و راهکارهای مناسب ارائه گردیده است. کلیه پسابهای تولید شده در طی فرایند مورد مطالعه، به حوضچه جداکننده API وارد می شود، روغن و گریس جدا شده به کوره زباله سوز می رود و پساب نهایی به محیط تخلیه می شود. پس از شناخت فرایند تولید و شناخت منابع آلوده کننده پساب، نقاط نمونه برداری مشخص و از پساب خروجی از API نمونه گیری و به مدت ۶ ماه پارامترهای کیفی پساب مورد سنجش قرارگرفت . در ابتدا فاکتورهای مهم و کلیدی آلایندگی شامل pH ،COD،TSS،TDS ،BOD ، Oil & Grease و EC شناسایی گردید. میانگین پارامترهای پساب خروجی به ترتیب ۷۰/۸ ، ۵۲۹ ،۳۰۷ ، ۳۲۸۱، ۲۰۸، ۷۵/۳ میلی گرم بر لیتر وµs/s 4437 می باشد. ، نتایج نشان داد روند تغییرات پارامترهای pH ،COD ،BOD افزایشی بوده و پارامترهای ، TSS،TDS ،Oil & GreaseوEC روند کاهشی قابل ملاحظه ای نداشتن و بالاتر از حد استاندارد تخلیه به آبهای سطحی،چاههای جاذب و کشاورزی و آبیاری بوده اند که این نشان از ناکارآمدی سیستم API پالایشگاه شیرین سازی می باشد. بنابراین حوضچه جداکننده روشی مناسب و اصولی برای تصفیه پسابهای تولیدی پالایشگاه نیست و برای بالا بردن راندمان حذف نیازمند طراحی سیستم های دیگر مثل سیستم لجن فعال می باشد.