سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فیروزه نورمندی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی سرچشمه پور – استادیار بخش خاکشناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد هادی فر پور – دانشیار بخش خاکشناسی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
نجمه السادات مهدوی – عضو هیئت علمی زمین شناسی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

دشت رفسنجان با بیشترین سطح زیر کشت و تولید پسته ، دارای تابستان های گرم و خشک و زمستان های خشک می باشد . میزان تبخیر و تعرق این دشت بالغ بر ۲۵۰۰ میلی متر در سال ، متوسط بارندگی آن ۹۰ میلی متر در سال های اخیر عمدتا کمتر از متوسط بوده است. حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق زیاد در سالیان گذشته و برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی باعث کاهش تدریجی منابع آبی و شور شدن آب های آبیاری و خاک باغ ها گردیده و د رمناطق انار و کشک.ئیه این بحران خیلی شدیدتر است. منیزیم از جمله عناصری است که معمولا غلظت آن با افزایش شوری بالا رفته و بر رشد گیاه و کیفیت خاک اثرات نامطلوبی دارد. در این تحقیق نتایج تجزیه آب آبیاری ۴۶۲ موتور پمپ از دشت رفسنجان مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که ۵۹/۶ درصد از آب ها دارای نسبت یون منیزیم به کلسیم بیشتر از ۱ ، در ۹/۳ درصد از نمونه ها این نسبت برابر ۱ و ۳۱/۱ درصد دارای نسبت کمتر از ۱ بودند . بنابراین ، بیش از نیمی از آب های این دشت دارای منیزیم بیشتر از کلسیم می باشند که تحت عنوان آب های منیزیمی شناخته می شوند . میزان EC نمونه ا داشت . با توجه به نتایج فوق ، بحران کمی و کیفی آب در این دشت بسیار جدی و لازم است با برنامه ریزی دقیق ، استفاده پایدار از این منابع در دستور قرار گیرد.