سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آزیتا بهبهانی نیا – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
سیداحمد میرباقری – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در شهرستان ورامین به دلیل وجود خاک حاصلخیز و منابع آب ، سطح زیادی از اراضی به کشاورزی اختصاص داده شده است و دشت ورامین یکی از قطب های اصلی تولید سبزی و صیفی می باشد. در این تحقیق منابع آب منطقهبررسی و از آنها در نوبت های مختلف نمونه برداری شد و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آنها تعیین گردید. رودخانه جاجرود یکی از منابع تامین کننده نیازهای آبی دشت ورامین می باشد کیفیت آب ورودی به دشت از نظر ترکیبعناصر شیمیایی مناسب می باشد. منشا اصلی رودخانه شور ، پساب شهر تهران و شهرک های حاشیه ای آن وزه آب های ناشی از آبیاری اراضی جنوب محدوده دشت تهران می باشد. یکی دیگر از منابع آب مورد استفاده بخشکشاورزی در دشت ورامین آب استحصال شده از شبکه انتقال فاضلاب تهران می باشد. شهر تهران همچنان فاقد تاسیسات جمع آوری و تصفیه فاضلاب بوده و جز در موارد معدود، به دلیل بالا بودن سطح آب زیرزمینی در مناطق جنوبی تهران ، استفاده از چاههای جذبی امکان پذیر نبوده و پساب و فاضلاب مناطق یادشده به زهکش های سطحیخیابانها و معابر شهر هدایت شده و توسط مسیل های پوشش شده به اراضی جنوب تهران منتقل می گردند . انتقال پساب هاو فاضلاب های شهر تهران بر عهده دو مسیل اصلی و مهم سرخه حصار و فیروزآباد است. سهمی از مصارف آبدر بخش کشاورزی شهرستان ورامین را منابع زیرزمینی این دشت تامین می کند . تعداد ۴۴۵ چاه عمیق و ۷۰ چاه نیمه عمیق و ۱۱ رشته قنات منابع آب زیرزمینی شهرستان ورامین را تشکیل می دهد . کل آب استحصال شده از منابع زیرزمینی که به مصرف بخش کشاورزی می رسد سالیانه در حدود ۳۷۸/۲۰۰ میلیون مترمکعب می باشد.. بهرهبرداری بی رویه و عدم وجود توازن بین تغذیه و تخلیه و برداشت از آبخوانهای آبرفتی موجب ایجاد افت سطح آب زیرزمینی در بسیاری از دشت های حوزه آبریز دریاچه نمک شده است. بیشترین شوری آب زیرزمینی در دشت ورامین بالغ بر ۲۰۰۲۸ میلی گرم در لیتر بر حسب باقیمانده خشک می باشد . دامنه نوسان هدایت الکتریکی حدود ۲۴۳۰۰ میکروزیمنس بر سانتی متر در دشت ورامین اندازه گیری شده است