سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لیلا عبدی – کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشگاه تهران
حسین رحیم پور بناب – دکتری ژئوشیمی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
مصطفی یوسفی راد – دکتری چینه و فسیل

چکیده:

پلایای میقان به فرم حوضه درون قاره ای بسته ای می باشد که در ۱۵ کیلومتری شمال شرقی شهر اراک واقع شده است سطح آب پلایای این حوضه متاثر از حجم آبهای زیرزمینی وارده به ان بارندگی و تبخیر است به منظور مطالعه شورابه ها و بررسی تحولات و کیفیت شیمیایی شورابه با حفر چاهک هایی در سه روند مشخص ازمرکز پلایا به سمت حاشیه و بصورت سیستمکاتیک ۱۹ نمونه شورابه از محدوده پلایا برداشت شد با انجام آزمایش شیمی برروی شورابه ها ترکیبات یونی شورابه ها مشخص گردید. کاتیون های موجود در شورابه به ترتیب فروانی شامل سدیم، منیزیم، کلسیم و پتاسیم و آنیون ها شامل کلر، سولفات و بیکربنات بودند بررسی تجزی شیمیایی آبهای ورودی بیانگر این واقعیت است که این آبها دارای نسبت مولی HCO3<<Ca+Mg بوده و دارای تیپ Na-(Ca)-(Mg) SO4-Cl-(CO3) می باشند که در طی تکامل ژئوشیمیایی و ته نشست کانی های تبخیری به شورابه های با تیپ Na-Cl-SO4 تبدیل شده اند.