سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

چکیده:

مکانیابی مناسب یک کاربری تاثیر انکار ناپذیری برموفقیت در دستیابی به اهداف مختلف اجتماعی اقتصادی فرهنگی و … مورد انتظار دارد به همان اندازه که مکانیابی مناسب می تواند مفید باشد مکانیابی نامناسب زیان آور و غیرمفید است و چه بسا مقادیر زیادی از سرمایه های ملی برای احداث کابری ها هزینه می شود ولی آنطور که باید پاسخگو نیستند در دسته بندی معیارها فرودگاه در دسته صنایع هستند طبیعی است که مکانیابی فرودگاه ها هم از لحاظ اقتصادی با توجه به اینکه جز پروژه های عظیم ملی به شمار می آیند و هم از لحاظ امنیتی دردرجه مهمی قرار دارند درم قاله ای که پیش رو دارید ابتدا به بررسی شاخصهای مختلف مکانیابی فرودگاه ها می پردازیم در ادامه با ذکر مواردی از چند نمونه با مکانیابی موفق کیفیت های مکانیابی در فرودگاه بین المللی تبریز را مورد تحلیل و بررسی قرار میدهیم. در پایان با توجه به مطالعات انجام شده ی کتابخانه ای و تحقیقات میدانی انجام شده در محل نتیجه گیری هایی به عمل خواهد آمد که براساس آنها راه کارهایی در جهت بهبود کیفیت مکانیابی فرودگاه ها ارایه خواهد شد.