سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مرجان مشتاقی مقدم – کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت استان
فریدون امینی – کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت استان
جمشید مردانی – مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه ای مرکز بهداشت استان چهارمحال و بختیاری

چکیده:

نان یکی از مهمترین مواد غذایی مورد مصرف در دنیا و خصوصاً در کشور ما می باشد. بر اساس تحقیقات، مصرف سرانه در مناطق شهری و روستایی کشور ۱۰ کیلوگرم در ماه می باشد. لذا استمرار مصرف نان، اهمیت این ماده غذایی را جندین باربر می کند. بنابراین پارامترهای کیفی نان نقش تعیین کننده ای در سلامت مصرف کنندگان دارد. در این مطالعه که به روش آینده نگر و مداخله ا و مقایسه ای (قبل و بعد از مداخله) انجام گرفته متغیرهایی مانند عدم استفاده از جوش شیرین و وضعیت بهداشتی نانوایی ها و وضعیت جایگزینی خمیرمایه به جای جوش شیرین و سایر مسائل (شامل نوع آرد مصرفی و رعایت مسائل فنی در عمل آوری و پخت نان و بهداشت فردی شاغلین) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان داد که پس از اجرای طرح ۹۵% از نانوایی ها بجای استفاده از جوش شیرین از خمیر مایه استفاده می کنند که از این تعداد ۸۵% دارای وضعیت بهداشتی مناسبی می باشند و کیفیت نان تولیدی و حمل و نقل و نگهداری آن در حد استاندارد می باشد. همچنین کنترل، نظارت و آموزش متصدیان از اقداماتی بود که جهت بهبود کیفیت نان تأثیر بسزایی داشته است.