سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد حسین کارگر – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی صدوقی یزد
محمد حسن احرامپوش – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی صدوقی یزد
محمد تقی قانعیان – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی صدوقی یزد
محبوبه شیرانیان – کارشناس بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی صدوقی یزد

چکیده:

امروزه توده آب زیرزمینی سالم و تمیز در اثر بی توجهی و بی مبالاتی با راه یافتن نمکهای جمع شده در لایه های خاک که از آبیاری زمینهای کشاورزی و دامداری ها و چراگاهها ، کودهای شیمیایی و ریختن زباله و غیره آلوده می شود. کلیه سفره های آب زیرزمینی که به صورت چاههای کم عمق و یا نیمه عمیق در مناطق روستایی به عنوان منبع تامین آب مورد استفاده قرار می گیرد را می توان در رده ای هم تراز با آّهای سطحی خام مورد استفاده در آبرسانی شهری قرار داد. این تحقیق با هدف تعیین کیفیت میکروبی و شیمیایی آب قنات روستای شرب العین واقع در بخش خضرآباد بصورت توصیفی – مقطعی صورت گرفته است. آب قنات از ۳ ایستگاه مادر چاه ، چاه واسط و مظهر قنات نمونه برداری شده و آزمایشهای مورد نظر طبق روشهای استاندارد آزمایشات آب و فاضلاب اندازه گیری شد. یا توجه به اهداف تحقیق پارامترهای کیفی BOD5 , MPN مجموع کلیفرم ها و کلیفرمهای مدفوعی در آب مادر چاه و میله چاه بین مظهر و مادر چاه اندازه گیری شده است. بر این اساس نسبت BOD به COD بر اساس نتایج ۰/۷۱ بوده که نشان دهنده ورود آلودگی یا فاضلاب و قابلیت تجزیه بیولوژیک به آب است. اما با توجه به اینکه در آب شرب مواد آلی نباید حضور داشته باشد معیار اصلی قضاوت MPN مجموع کلیفرها و کلیفرمهای مدفوعی و نیترات و نیتریت است. بر این اساس آب مورد نظر در مظهر قنات و حتی در مادر چاه قابل شرب نیست . اما با توجه به استانداردهای آب شرب ، معیارهای شیمیایی آب مورد آزمایش جهت شرب قابل قبول است ، اما پارامترهای BOD5 , COD ,MPN مجموع کلیفرمها و کلیفرمهای مدفوعی نشان می دهد که آب قنات مورد نظر حتی در مادر چاه نیز قابل شرب نیست.