سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد جواد کبیر – رئیس مرکز بهداشت استان گلستان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی
محمد پاکمنش – معاون اجرائی مرکز بهداشت استان و مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه ای مرکز ب
علی شهریاری – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط مرکز بهداشت استان گلستان
مریم محمودی – کارشناس آزمایشگاه آب و فاضلاب مرکز بهداشت استان گلستان

چکیده:

توسعه روز افزون صنعت و کار در محیط های بسته و محدود ادارت و شرکتها و بالاخره زندگی ملال آور شهری نیاز مردم را به تفریحات فرح بخش مانند شنا بیشتر کرده است. متاسفانه ورود آلاینده های مختلف به سواحل خلیج گرگان که به عنوان شناگاه طبیعی مورد استفاده جمع کثیری از مردم قرار می گیرد سلامت شناگران را از طریق ایجاد بیماریهای منتقله از راه تماس و بلعیدن آب آلوده به مخاطره انداخته است. لذا بررسی آلودگی میکروبی این سواحل و مقایسه آن با استاندارد جهانی ضروری است . به منظور بررسی وضعیت میکروبی شناگاههای خلیج گرگان تعداد ۴۰ نمونه آب از سواحل شنا شهرستانهای بندر ترکمن و بندر گز از مرداد ماه الی آذر ۱۳۸۳ برداشت و میانگین تعداد باکتریها ، کلیفرمها ، کلیفرم مدفوعی و استرپتوکوک مدفدعی با روش استاندارد تعیین مقدار گردید. نتایج حاصل نشان داد که میانگین تعداد باکتریها ، کلیفرمها ، کلیفرم مدفوعی و استرپتوکوک مدفدعی به ترتیب در شهرستان ترکمن برابر (نتایج میانگین در متن اصلی مقاله) و در شهرستان بندر گز برابر (نتایج میانگین در متن اصلی مقاله) بوده است . نتیج حاصل از این بررسی نشان داد که سواحل خلیج گرگان در مقایسه با استاندارد دارای آلودگی میکروبی می باشند و سواحل شهرستان بندر ترکمن از سواحل شهرستان بندر گز بیشتر بوده است. همچنین میانگین الودگی در مرداد ماه به دلیل تابش نور خورشید کمتر از ماههای شهریور ، مهر ، آبان ، آذر بوده است ولی میانگین آلودگی در ماه آبان از ماه مهر به دلیل سرمای هوا و آب کمتر بوده است. ضمن آنکه میانگین آلودگی در شناگاه مردان از شناگاه زنان بیشتر بوده است.