سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی الماسی – دانشیار مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
احسان صادقی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
کیومرث شرفی – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
عبداله درگاهی – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

چکیده:

آرد محصول اولیه فراوردهایی مانند نان و سایر مواد اصلی مرتبط با تأمین منابع غذایی انسان در اکثر نقاط جهان می باشد. به ویژه در کشور ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است . بنابراین بهداشت آرد از لحاظ میکروبی ف برای کارکنان و مصرف کنندگان ، حائز اهمیت است. مواد و روش : در بررسی حاضر که یک نوع مطالعه توصیفی -مقطعی است از ۶ کارخانه تولیدی آرد کرمانشاه و ۶ کارخانه تولیدی آرد ایلام ، جمعا ۷۲ نمونه آرد ( از هر کارخانه ۶ نمونه ) به منظور تعیین میزان آلودگی به سالونلا ، کپک و مخمر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. کلیه شرایط نمونه برداری و انجام آزمایشات طبق استانداردهای شماره ۹۹۷ و ۱۸۱۰ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران صورت گرفت.نتایج : یافته های این تحقیق نشان داد که ۱۸% نمونه ها (۱۳ نمونه) از نظر آلودگی به سالمونلا مثبت اعلام شد و از نظر آلودگی به کپک و مخمر نیز ، ۳۶/۱% نمونه ها (۲۶ نمونه) که در مجموع با استانداردهای ملی ایران (۵۰۰۰cfu/gr ) مطابقت نداشت. بحث و نتیجه گیری : با توجه به اینکه از ۷۲ نمونه ، ۱۳ نمونه از نظر آلودگی به سالمونلا مثبت اعلام شد و ۳۶/۱% نمونه ها نیز از نظر آلودگی به کپک و مخمر با استاندارد های ملی ایران مطابقت نداشت لذا جهتجلوگیری به سالمونلا کلیه شرایط بهداشتی و استاندارد مربوط به بهسازی کارخانه ( از نظر وجود پرندگان و فضولات آنها در محوطه کارخانه ) ، بهداشت فردی کارگزان ، ماشین آلات مورد استفاده ، کیسه های بسته بندی آرد و آب مورد استفاده در خط تولید باید رعایت گردد . و برای جلوگیری از آلودگی به مخمر و کپک ها نیزباید رطوبت گندمی که قرار است به آرد تبدیل شود ، شرایط تهویه سیلو های گندم و کارخانجات آرد و حرارت بکاررفته در خط تولید باید در شرایط مطلوب و مناسبی نگه داشته شود .بطور خلاصه با توجه به یافته های فوق الذکر کارخانجات آرد مذکور نیاز به بازبینی اساسی توسط بازرسین بهداشت محیط و بازرسین معاونت غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی دارد. تا در صورت رعایت نکردن استانداردهای لازم و بهداشتی از طرف کارخانه داران، با متخلفین برخورد اصلاحی و قانونی صورت گیرد.