سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید گلمغانی ابراهیمی – مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای اردبیل
مکرم معصومی – کارشناس کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای اردبیل
الهام گلمغانی ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی فیزیک دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

آب یک ماده ضروری برای ادامه حیات بوده و نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف دارد. اهمیت آبهای سطحی بر هیچکس پوشیده نیست. آبهای سطحی مهمترین و متداول ترین منابع تامین آب آشامیدنی، کشاورزی و صنعت به شمار می آیند و به علت اینکه از بسترها و مناطق مختلفی می گذرند و در ارتباط مستقیم با محیط پیرامون خود هستند نوسانات کیفی زیادی دارند. این ماده حیاتی همواره مقادیری املاح؛ مواد معلق و گازهای محلول را بطور طبیعی و یا برخی از ترکیبات ویژه ناشی از فعالیتهای صنعتی را به همراه دارد. از آنجا ئیکه همه آنها حاوی مقادیر مختلفی از نمک های گوناگون هستند لذا تلاش چشمگیری برای طبقه بندی کیفیت آب بر اساس تجزیه های شیمیای انجام شده است. در این تحقیق کیفیت منابع آب سطحی محدوده مطالعاتی اردبیل از نظر آبیاری محصولات کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور ابتدا متوسط پارامترهای کیفی آب در ایستگاه های واقع در محدوده مطالعاتی مورد نظر محاسبه شده و سپس با استانداردهایی همچون طبقه بندی ویلکوکس، کیفیت آب در هر ایستگاه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان میدهد که در طبقه بندی ویلکوکس، آب سطحی از نظر یون سدیم قبل تبادل در کلاس یک (گروهعالی تا خوب ) و از نظر شوری، در کلاس دو (نیمه شور ) قرار دارد که برای مصارف کشاورزی کاملامناسب می باشد. کیفیت آب ایستگاه ها ، از نظر مقدار سدیم جهت آبیاری سطحی، مطلوب و برای آبیاری بارانی بدون محدودیت بوده و از نظر غلظت کلر، برای آبیاری سطحی و بارانی بدون محدودیت م یباشد.