سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید مسعود سلیمان پور – دانشجو دوره دکتری تخصصی علوم و مهندسی آبخیزداری- دانشگاه آزاد اسلامی و
آسیه شریعتی­شیری­نصب – دانشجو دوره کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- آبخیزداری، دانشگاه آزا
لادن جوکار – مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

چکیده:

دسترسی به منابع آب از دیدگاه کمی و کیفی لازمه حیات انسان و فعالیت های مختلف اوست. لذا حفاظت از این منابع به خصوص آب های شیرین به عنوان یکی از مهم ترین عوامل حفظ سلامت و توسعه همه جانبه جوامع مطرح است. یکی از عوامل مژثر برای حفاظت و بهره بردار ی از این منابع، آگاهی از چگونگی تغییرات کیفی و کنترل آلودگی در آنها است. در این پژوهش بر اساس استاندارد و توصیه های موجود برای آبیاری محصولات کشاورزی، از جمله طبقه بندی ویل کوکس، پارامترهای کیفی نظیر TDS و EC و SAR و SSP و RSC و pH و Naو CO3 برای ۶ سال آماری در دشت خسویه ساچون بررسی شده و تغییرات آنها نشان داده شده است. تغییرات این بررسی نشان از روند کاهشی pH و روند افزایشی TH، Ca, HCO3, SO4, Na و در نتیجه پایین آمدن کیفیت آب منطقه در مدت زمان ۶ ساله این پژوهش دارد. که به دلیل بالا بودن مقدار EC آب، این منطقه در کلاس قرار می گیرد و از نظر آبیاری نامناسب می باشد.