سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا زهری – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست
مهرداد سلامی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

صنعت سرامیک نیز مانند تمام صنایع دیگر اثرات زیادی برروی محیط اطراف می گذارد درواقع یک کارخانه ی سرامیک سیستمی بازی است که از محیط مواد اولیه آب سوخت و الکتریسیته به آن وارد و محصولات گازهای خروجی ضایعات جامد و مایع فاضلاب انرژی حرارتی و دود از آن خارج می شود بخش عمده ای از آلاینده های موجود در این صنعت ورود فلزات سنگین به اکوسیستم ها می باشند فلزات سنگین از آلاینده های مهمی هستند که به اکوسیستم آبی وارد شده آن را آلوده می کنند و می توانند در زنجیره های غذایی تجمع یابند این عناصر بسیار پایدار بوده و دارای اثرات سمی و توان تجمع زیستی می باشند هنگامیکه فلزات سنگین به محیط وارد می شوند سریعا به ذرات ریز معلق می پیوندند سپس ته نشین شده و دررسوبات کف تجمع می یابند دراین پژوهش به بررسی میزان چهارفلزسنگین سرب، روی کادمیم و کروم در پساب کارخانه کاشی و سرامیک نیلوفر شهرستان بیرجند پرداخته شد نتایج نشان داد که میزان این چهار فلز در پساب خروجی از کارخانه درحد استاندارد بوده و لی غلظت آنها در لجن های مورد آزمایش بسیار زیاد است