سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی ابراهیم پور – دانشجوی آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزاباد
فرشید عارف – عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد
سرور رضاپوریان – کارشناس منابع آب

چکیده:

کشاورزی به عنوان اصلی ترین منبع درآمد بسیاری از ساکنان استان چهارمحال و بختیاری از جایگاه ویژه ای برخوردا راست کوهستانی بودن منطقه قرار گرفتن دریکی از سردترین مناطق کشور و تبخیر سطحی بسیار بالا از مشکلات عمده زارعان دراین دشت محسوب می شود تنها منبع تغذیه آبهای زیرزمینی بارشهای جوی است که از اواسط آبان ماه تا اواسط اردیبهشت صورت می گیرد کمبود پوشش فصل بارش با فصل زراعی که عملا فقط در تابستان می باشد همچنین به دلیل توپوگرافی ویژه دشت همه منابع کشاورزی از آبهای زیرزمینی می باشند بدین جهت از سال ۱۳۸۰ تا ۸۸ از ۴۰ منبع کشاورزی که همگی از آب های زیرسطحی بوده اند نمونه برداری و در آزمایشگاه شرکت آب منطقه ای استان چهار محال و بختیاری مورد آنالیز شیمیایی قرارگرفتند. فاکتورهای EC ، SAR ,pHبه ترتیب با میانگین ۷/۸۷ ، ۰/۳۹ ، و ۴۵۷/۱۰ میکروموس برسانتی متر همچنین غلظت عناصر پرمصرف کشاورزی از جمله HCO3,Cl,SO4,K,Na,Mg, Ca به ترتیب با میانگین ۵۶/۴۷ و ۱۸/۲۴ و ۱۳/۷۰ و ۰/۷۱ و ۳۱/۴۸ ، ۲۰/۶۶ و ۲۲۳/۵۹ میلیگرم در لیتر اندازه گیری شدند و با استانداردهای ملی و بین المللی مقایسه گردیدند.