سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی جعفری قریه علی –
غلامعباس کاظمی –

چکیده:

دراین مطالعه با نمونه برداری و آنالیز شیمیایی در دشت ماهان در محدوده ای نزدیک به ماهان مشخص گردید که کیفیت آب زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه دارای کیفیت خوبی نسبت به سایر مناطق دشت کرمان و همچنین نسبت به سایر دشتها از آلودگی پایین تری برخوردار می باشد. نمونه های گرفته شده حاکی از این می باشد که میزان مواد جامد محلول در محدوده ۵۸۹-۳۳۳ میلی گرم در لیتر نشان داده شده است. میزان pH آب از ۷ بیشتر بوده و در محدوده ۸-۷ متغیر می باشد، این میزان pH نشان از عدم آلودگی این آبها به آلاینده ها می باشد. میزان So4 و Hco4 و Cl بر حسب میلی گرم در لیتر ناچیز که نشان از کیفیت بالای این آب دارد. به طور کلی نمونه های گرفته شده در محل از نظر آنیونها و کاتیونها تقریباً برابرند که حاکی از عدم آلودگی آب این نواحی به آلاینده ها می باشد. کیفیت آب زیرزمینی در این نواحی می تواند وابسته به میزان بارندگی و نفوذ آب و عمق چاههای نمونه برداری در منطقه دارد