سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد فیروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد ابیاری و زهکشی دانشگاه ارومیه
جواد بهمنش – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه
سهراب طالبی – مدیر کنترل کیفی آب و فاضلاب اذربایجان غربی

چکیده:

هدف از این تحقیق سنجش برخی پارامترهای شیمیایی آب رودخانه مهاباد چای استان اذربایجان غربی و تعیین کیفی آب این رودخانه بهمنظور استفاده در بخش کشاورزی است برای این منظور از آب رودخانه در ۴ ایستگاه نمونه برداری به عمل امد و سپس نتایج کیفی آبدر هر ایستگاه با استانداردهایی نظیر طبقه بندی ویل کاکس و رهنمودهای آب ابیاری ایرز و وسکات مقایسه شد طبق طبقه بندی ویل کاکس آب رودخانه ای از نظر یون سدیم قابل تبادل درکلاس ۱ گروه عالی تا خوب و از نظر شوری نیز در کلاس ۱ شوری کم قرارگرفت که برای مصارف کشاورزی مقبول می باشد بنابررهنمودهای ایرز و وسکات آب این رودخانه از نظر یونهای سدیم و کلر برای استفاده در ابیاری بارانی و سطحی بدون پیامد بد ابیاری است و لی از نظر نسبت جذب سدیم دارای پیامد بد کم تا متوسط برای ابیاری می باشد.