سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشاد فرزان منش – کارشناس ارشد مهندسی عمران_آب،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

اطلاع ازوضعیت کیفیت آبهای سطحی بااستفاده ازشاخصهای کیفیت آب این امکان را فراهم می سازد تا درمواقع لزوم بتوان راهکارهای مدیریتی را اتخاذ نمودکه کمترین آسیب به این منبع حیاتی وارد گردد.درصورتی که میزان آلاینده ها از ظرفیت پذیرش رودخانه بیشتر باشد باعث بروز مشکلات زیست محیطی،کاهش اکسیژن محلول آب و در نهایت مرگ تدریجی رودخانه خواهد شد.در این تحقیق کیفیت آب رودخانه خرم آباد در ۲۱ ایستگاه مورد بررسی قرارگرفت و پس از مقایسه اکسیژن محلول وHP نقاط موردنظر و با توجه به اینکه استاندارد میزان اکسیژن محلول آب برای ادامه حیات ماهی برابر mg/lit 5 می باشد مشخص گردید که به جز نقاط بهرام جو و پل شهدا در سایر نقاط شرایط برای ادامه حیات گونه های ماهی محیاست