سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میثم هاشم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد
سعید خلج زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
کیومرث امینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
جعفر یدی –

چکیده:

تعدادسلولهای سوماتیک و بارمیکروبی از شاخصهای مهم ارزیابی کیفیت و سلامت شیر می باشند هدف ازاین تحقیق بررسی کیفیت شیر از لحاظ تعداد سلولهای سوماتیک و بارمیکروبی دریک گاوداری صنعتی درمنطقه دزفول بود اطلاعات مربوط به سه سال با استفاده ازنرم افزار آماری spss مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند نتایج نشان داد که اثر سال و ماه برتغییرات تعداد سلولهای سوماتیک و بارمیکروبی معنی دار است تعداد سلولهای سوماتیک در حد استاندارد های قابل قبول اروپا و امریکا قرار داشت بارمیکروبی از استانداردهای جهانی فاصله قابل توجهی داشت این امر لزوم اعمال سیاست های کارآمدتر درجهت کنترل آنها به منظور تولید شیر با کیفیت تر را نشان میدهد همچنین وجود بار میکروبی بالا نشان داد انجام پاستوریزاسیون به منظور عرضه شیر بهداشتی ضروری بوده و همچنین باید از عرضه و مصرف شیر خام اجتناب شود.