سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدسهام حسینی کینکی – دانشجویکارشناسی ارشد صنایع غذایی
حجت دمیری – دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه دام دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رام
آیت الله مسعودی – کاردانی دامپزشکی
زینب غفاری – کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی کیفیت و ترکیب شیرخام تولیدی ۱۳۵ گاوداری درشهرستان لردگان از توابع استان چهارمحال و بختیاری انجام شد دراین تحقیق اجزا مواد تشکیل دهنده شیردردصد ماده خشک بدون چربی درصد پروتئین درصد چربی دانسیته درصدماده خشک درصد آب و نقطه انجماد نمونه اندازه گیری شد نتایج نشان داد که نمونه شیرگاوداری ها به طور میانگین حاوی ۱/۱۳±۸۷/۴۲ درصد آب ۰/۶۹±۸/۶۷ درصد ماده خشک بدون چربی و ۰/۶۹±۱۲/۵۷ درصد کل ماده خشک می باشد ماده خشک خود شامل ۰/۹۷±۳/۹۰ درصد چربی ۰/۲۲±۳/۲ درصد پروتئین و ۵/۰۳ درصد لاکتوز موادمعدنی و ویتامین ها می باشد درکل می توان بیان کرد که شیرتولیدی درشهرستان لردگان ازنظر ترکیبات وخصوصیات کیفی با گزارشات موجود برای ترکیبات شیردرایران و جهان برابری می کند و نسبت به خیلی جاهای دیگر میزان چربی بیشتری دارند.