سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای سلامت زنان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

غلامحسین عبدیزدان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
اکرم نیکبخت – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان

چکیده:

زنان نیمی از جمعیت را تشکیل میدهند و سلامت آنان زیربنای سلامت خانواده ها و جوامع است مشکلات آنان برسلامت جسمی و به ویژه سلامت روان خانواده جامعه و حتی نسلهای بعدی نیز موثر خواهد بود توجه به سلامت زنان و دختران از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که به ویژه دختران به لحاظ جنسیت خود و به تبع آن مسئولیت و ایفا ی نقش مورد انتظار جامعه دارای شرایط خاصی می باشند هدف رسیدن به جامعه های سالم در گرو سلامت زنان و بهدات و شناخت عوامل موثر بر آن می تواند مبنای برنامه ریزی ها و سیاست گذاریهای مناسب در جهت اصلاح وضعیت و پیشرفت زنان قرار گیرد لذا با درنظر گرفتن این موضوع و تاثیر بیماری بر روند زندگی زنان پژوهشی در شهر اصفهان صورت گرفت پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفیت زندگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به مرکز M.S شهر اصفهان در سال ۱۳۸۹ صورتگرفت.