سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ایران صالحوند – دانشجوی ارشد دانشگاه آزاد اهواز

چکیده:

چون کارون آب و نیازکشاورزی شهرستان گتوندرا تامین میکند،همچنین صنایع متعددی چون کشت وصنعت ک ارون ،صنایع غذایی،حوضچه های پرورش ماهی به این آب وابسته است،توجه واهمیت به این شاهرگ حیاتی از ملزومات توسعه ی پایدار است. در این تحقیق داده کیفیت گتوندبا استفاده از نرم افزارهایspss,Excel و روش توصیفی وهمبستگی رودخانه ی کارون بزرگ در ایستگاه اهواز مورد بررسی قرار گرفت . در برسی کیفی آب در برخی موارد تغییرات بسیار شدیدی در کیفیت آن مشاهده گردید.افزایش هدایت الکتریکی، افزایش کلر،سختی آب ،سدیم …..از دیگر نتایج این تحقیق بوده است