سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمانه دهقان – دانشگاه یزد
الهام عالم زاده –
مریم شرزه یی –
سیدعباس میرجلیلی –

چکیده:

در این تحقیق استخراج رنگ از پوست انار به روش حلال، مورد مطالعه قرار گرفته است. کمیت میزان محصول استخراجی در شرایط مختلف گزارش شده، این درحالی است که کیفیت این رنگینه ها نیز بر روی نخ پشم رنگ شده با آنها بررسی شده است pHحلال مورد استفاده اتانل، بر روی ۲و۶و۸و۱۰و ۱۲ تنظیم شد، در شرایطی که فرآیند استخراج، دردو دمای متفاوت ۵۰ و ۸۰درجه سانتیگراد برای دو زمان ۳۰ و ۶۰ دقیقه انجام گرفت. با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر، پارامتر های رنگی a*, b*, L*اندازه گیری شده و اطلاعات مربوط بهC , hبدست آمد. نمونه نخ پشمی دندانه ای شده با ترکیبات کروم، با رنگینه های اقتباسیدر شرایط یکسان رنگ شده است. بیشترین استخراج رنگ ۶۴ % در حمام قلیایی باpH12 ، در مدت ۳۰ دقیقه در دمای۵۰درجه سانتیگراد بدست آمد. استخراج لیگنین نیز در اینpH قابل پیش بینی است