سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهرام گوهرچین – شرکت برق منطقه ای خوزستان (دفتر مدیریت مصرف)
محسن ارفاق – شرکت برق منطقه ای خوزستان (دفتر مدیریت مصرف)
احمد حبیبیان –
داود پنام –

چکیده:

مقاله پیش رو به بررسی مقوله متغیرهای کیفیت توان اعم از عدم تعادل ولتاژ و جریان ، فلیکرها ، برآمدگی و فرورفتگی و لتاژ و … در ۱۰۰ نقطه آزمایش شده در استان خوزستان بر روی سطوح ولتاژی مختلف می پرداز د. در این مقالهسعی بر این است که مقادیر از نظر اینکه آیا در محدوده استاندارد هستند و یا خیر دسته بندی گردیده و ضمن پرداختن بهتعاریف پایه ای متغیرهای کیفیت توان اثرات آنها نیز مورد بررسی قرار گیرد.