سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد الهی – : مشهد، دانشگاه فردوسی، دانشکده آشاورزی، گروه صنایع غذایی

چکیده:

در تولید صنعتی کریستال، کیفیت کریستال تولید شده وابسته به کیفیت فرآورده های میانی، همانند کریست ال پایه اولیه می باشد . مشخصه کیفی ت کریستال پایه تولیدی در کنار اندازه مطلق کریستال، ضریب پراکندگی اندازه کریستال و همچنین مقدار کریستالهای بهم چسبیده و ریز است ، که ن