سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

لادن اسدی – دکتری معماری
نغمه آژنگ – کارشناس ارشد معماری
نادیا ذلفقاری گلمکانی – کارشناس ارشد معماری

چکیده:

یکی از دغدغه های بزرگ امروز معماری مبحث آموزش می باشد . محیط کالبدی مکان های آموزشی و شرایط و قوانین حاکم بر آن ها و نیز دیده شدن جایگاه تکنیک و پیشرفت تکنولوژی در دانشکده ها و آتلیه های معماری ، عوامل مهمی در ایجاد بستر مناسب برای تربیت معماران و درنهایت بهبود وضعیت معماری می باشد . در ابتدای سخن به بررسی شیوه ی آموزش معماری در ایران و نیز کشور های پیشگام ددر امر آموزش معماری هم چون فرانسه و آلمان که بنیان گذاران اولین مکاتب آموزش معماری جهان به نام مکتب بوزار و مکتب باهووس بوده اند ، می پردازیم . در ادامه به بیان راهکار آتلیه پژوهشی که در دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی تهران و نیز شیوه ی آموزشی آتلیه ۵ و ۶ دانشکده معماری دانشگاه هنرهای زیبا تهران بی شک در دنیای امروز که پیشرفت تکنیک و تکنولوژی در تمامی زمینه های آموزش راه پیدا کرده است . در نظر گرفتن تاثیر تکنولوژی در امر آموزش معماری و نیز آشنایی دانشجویان با ابزارهایی که در فرآیند طراحی معماری کمک می کنند امری حیاتی است . لذا در ادامه ی سخن به طور کامل این ها را توضیح خواهیم داد .در این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی به تجزیه و تحلیل کیفیت آتلیه های معماری و نحوه ی آموزش در دانشگاه ها پرداحته ایم و ضمن تعریف شیوه ی آموزش معماری گذشته ی ایران و دیگر کشورهای پیشگام در امر آموزش معماری و نیز شیوه ی آموزش نوین معماری در دنیا و تاثیر پیشرفت علم و تکنولوژی بر آن ، نکات مثبت آموزش معملری گذشته وآموزش نوین امروز را در کنار هم جمع کرده تا شاید در جهت رفع دغدغه آموزش معماری گامی برداشتیم.