سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا بوسلیک – دانشجوی کارشناسی ارشد ابشناسی
نصراله کلانتری – عضو هیئت علمی استادگروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
عباس چرچی – عضو هیئت علمی استادگروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدرضا کشاورزی – عضو هیئت علمی استادگروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در مطالعات منابع آب زیرزمینی به همان اندازه که کمیت ابهای زیرزمینی مهم می باشد کیفیت آن نیز حائز اهمیت می باشد Walton 1970 در بخش کشاورزی کیفیت مناسب آب باعث جلوگیری از ناتراوایی خاک توسعه شورشدگی خاک و بایر شدن زمینههای کشاورزی خواهد شد هدف از این تحقیق بررسی کیفیت شیمیایی چشمه های گوگردی دالکی و چاههای بهره برداری مرتبط با آنها از نظر کشاورزی می باشد معیارهای لازم جهت ارزیابی کیفی آب ابیاری با استفاده از کد کامپیوتری AqQa محاسبه گردید ابهای مورد مطالعه دارای خطر شوری بسیار زیاد هستند غلظت عناصر سنگین موجود در نمونه های آب مورد مطالعه کمتر از حد استاندارد است مقدار RSC محاسبه شده در تمام نمونه های آب منفی می باشد بنابراین خطر رسوب کربنات سدیم وجود ندارد براساس نمودار ویلکوکس آب چشمهها در رده C4S4 و چاهها در رده C4S1,C4S2 قرار میگیرند که برای کشاورزی مضر می باشند.