سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

لاله بازرگانی – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
عبدالنبی عبده کلاهچی – استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری تهران
فروزان فرخیان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان گروه مدیریت

چکیده:

موادمحلول و یا معلق در آب تعیین کننده کیفیت آبهای زیرزمینی هستند . آبهای زیرزمینی و آبهای سطحی معمولا دارای غلظت بالایی از مواد طبیعی محلول می باشند. مواد محلول در آب منعکس کننده ترکیب و قدرت حلالیتموادی از قبیل سنگ و خاک و … هستند که آب با آنها در تماس بوده است. در این میان فعالیت های بشر کیفیت آبهای زیرزمینی را مورد تهدید قرار داده است. شهرستان اندیمشک در فاصله ۰۳۱ کیلومتری شهرستان اهواز در شمالغرب استان خوزستان قرار گرفته است. تولیدات کشاورزی این استان و شهرستانهای آن تامین کننده نیازهای کشور بخصوص در فصول سرد سال است. با توجه به مصرف زیاد کودهای کشاورزی در این منطقه ،کیفیت آب زیرزمینیتوسط این کودها مورد بررسی قرار گرفته است. جهت این بررسی از نرم افزار Arc Map در محیط Arc GIS استفادهشده است. پارامترهای درجه حرارت ، نیترات ، فسفات ، EC, TDS و PH طی دو فصل خشک و تر اندازه گیری، آنالیز و مقایسه شده اند