سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی لشکری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبهای زیرزمینی مرکز علوم و تخقیفات دانشگاه آزا
غلامرضا لشکری پور – استاد گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این تحقیق کیفیت آب زیرزمینی دشت ایرانشهر با نمونه برداری از ٢٢ حلقه چاه انتخابی موجود درآبخوان این دشت در تابستان سال ١٣٩٠ بررسی شده است. تیپ آب بر اساس دیاگرام پایپر مشخصشده و همچنین تغییرات تیپ آب که ممکن است متأثر از عوامل زمین شناسی و بعضاً تبادل کاتیونی با سازندهای مجاور باشد نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. دشت ایرانشهر در بخش خاوری حوضه آبریزجازموریان با مساحتی در حدود ۴٠٩ کیلومتر مربع در جنوب خاوری کشور در استان سیستان و بلوچستان قرار گرفته است. شغل بیشتر مردم منطقه کشاورزی بوده و منابع آب زیرزمینی بعنوان تنهامنبع تأمین آب دارای اهمیت فراوان می باشد. متوسط بارندگی سالانه در کل محدوده برابر ١٠٢ میلی متر بوده و شرایط آب و هوایی عموماً گرم و خشک را دارا می باشد. در دهه های اخیر رشد جمعیت وافزایش تقاضا و تأمین نیاز به مصرف آب و نیز توسعه فعالیتهای کشاورزی در این ناحیه برداشت بی رویه از آبهای زیرزمینی آبخوان را موجب شده است، بطوریکه تغییرات کیفی آبهای زیرزمینی در این دشت قابل محسوس می باشد.