سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نسیم سهرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز
منوچهر چیت سازان – دکتری مدیریت منابع آب از دانشگاه چانگچون چین
سیدیحیی میرزایی – دانشجوی دکتری هیدرولوژی

چکیده:

شناخت وضعیت هیدروشیمیایی و پهنهبندی به تعریف بهینه استراتژی های مختلف جهت برداشت آب در راستای مقاصد از جمله مصارف کشاورزی کمک می کند سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS یکی از بهترین تکنولوژی هایی است که کاربردهای متنوعی دارد که از آن جمله می توان به پهنهبندی کیفی آب زیرزمینی از لحاظ کشاورزی اشاره نمود هدف ازارائه این مقاله استفاده از GIS در پهنه بندی کیفی آب زیرزمینی دشت اوان از لحاظ تعیین منابع مناسب آب زیرزمینی جهت کشاورزی می باشد با وارد کردن داده ها د رمحیط GIS لایه های مورد نیاز با روش درون یابی تهیه گردید سپس با همپوشانی مناسب لایه های مذکور به صورت نقشه های مجزا ترسیم گردید. با استفاده از این نقشه ها به راحتی می توان مکانهای مناسب از لحاظ کشاورزی را تشخیص داد و با بروز کردن اطلاعات مدیریت بهتری را برروی کیفیت آب منطقه اعمال کرد.